Brug et effektivt og brugervenligt protokolsystem til at reducere elevfravær

Mød.nu online protokolsystem er et nemt og effektivt værktøj til fraværsregistrering i bla. folkeskolen. Mød.nu synliggør årsagerne til elevernes fravær og skaber det overblik, der er nødvendigt, for at kunne nedbringe elevfraværet. Vores vision er en brugervenlig protokol til skoler, der giver mere tid til undervisningen og samtidig gør fraværsdata anvendelig, så det i et samarbejde mellem skole og hjem bliver lettere at sætte ind mod ulovligt elevfravær.

Fraværsregistrering og indberetning skal være så simpel som overhovedet muligt

Et effektivt protokolsystem skaber et solidt fundament for målrettet nedbringelse af fravær

Målbar data

Ved hjælp af et omfattende statistikmodul, kan mønstre og tendenser i fraværet hos den enkelte elev og klassevis udvindes fra historiske data. Ud fra dataen kan det hurtigt ses om eleven aldrig kommer til matematiktimerne, altid holder tidligt fri om fredagen, eller om fraværet skyldes sygdom og lægebesøg. Dette gør protokollen til et nøgleværktøj i at sætte målrettet ind mod ulovligt fravær.

Automatisk Kommunikation

Mød.nu kan automatisk sende en SMS til forældrene om fraværsregistrering, når en elev udebliver fra undervisningen. Dermed bliver forældrene gjort opmærksomme på et eventuelt problem med det samme, hvilket både giver dem en chance for at hjælpe deres barn og skaber fundament for en effektiv kommunikation mellem skole og hjem.

Undgå Trivielt Arbejde

Mød.nu skal ikke fylde noget i dagligdagen. Protokollen er optimeret til den bedst tænkelige brugeroplevelse, således lærernes tid kan bruges på faktisk undervisning. Mød.nu varetager derfor også indberetningen til myndighederne.

Fleksibel Protokol Til Skoler

Protokolsystemet er så fleksibilitet og brugervenligt, at det kan tilpasses enhver skole. Uanset hvordan I organiserer klasser, hold, linjer og retninger, kan Mød.nu sættes op tilsvarende, så systemet effektivt og nemt kan implementeres i undervisernes hverdag.

Fungerer på alle enheder

Mød.nu er en webbaseret platform, der kan anvendes på alle enheder.

Mød.nu afvikles gennem din internetbrowser og det eneste der er påkrævet er en internetforbindelse. Derfor virker det på både computer, tablet eller smartphone, Windows, Linux og Mac.

Der er intet at installere, og intet der skal opdateres!

Hvorfor har vi udviklet MØD.NU?

Mange skoler bruger stadig papir og blyant til at føre protokol, som senere overføres til computer. Dette resulterer i dobbeltarbejde og er yderst ineffektivt mht. at spotte tendenser i fraværet, både hos den enkelte elev og klassevis.

Mød.nu automatiserer processen og skaber overblik over dataen, således at indsatsen mod fravær bliver meget mere effektiv.

Dette skyldes blandt andet systemets automatiske kommunikationsmodul, som gør kommunikationen mellem skole og hjem meget lettere. Når læreren melder eleven som fraværende får forældrene besked med det samme og kan hjælpe deres barn. Hvis der er en lovlig årsag til fraværet, som f.eks. sygdom, kan forældrene også underrette systemet med det samme, så fraværet bliver registreret som lovligt fravær frem for ulovligt.

Med Mød.nu får eleverne også mulighed for selv at følge med i deres fravær. På den måde får eleven en forsmag på betydningen af fravær på ungdomsuddannelserne, hvor det vil være eleven selv, der har ansvar for sit fravær. Det betyder også, at man som forældre, allerede tidligt i folkeskolen, kan starte en dialog med sit barn om fravær, og hvordan man holder mængden af ulovligt fravær så langt nede som muligt.

Vi har skolepligt i Danmark og derfor skal børn komme i skole hver dag, medmindre skolen har givet tilladelse til fraværet. Sygdom og lægebesøg tæller selvfølgelig også som lovligt fravær.

Hvis elevens ulovlige fravær i folkeskolen overstiger 15%, skal kommunen underrettes.

Der kan være mange årsager til at en elev vælger at udeblive fra skole. Måske har de svært ved at følge med i timerne, måske bliver de mobbet eller måske har de det svært derhjemme. Uanset årsagen er det vigtigt at få taget hånd om problemet hurtigst muligt og få nedbragt fraværet. Mød.nu starter dialogen mellem forældrer og skole og underretter i sidste ende myndighederne automatisk, hvis ikke der findes en løsning mellem skole og hjem, så eleven kan få den hjælp det har brug for.

Derfor er Mød.nu et yderst brugbart værktøj til både at klarlægge årsagerne til elevfraværet og nedbringe det.